Hızlı Erişim

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI

ÖYP Ödeneği ile Bilimsel Toplantılara Katılım Süreci

ÖYP Ödeneğiniz gelmiş ve bunu kullanarak Bilimsel Toplantılara katılmak isterseniz, bağlı bulunduğunuz Enstitüye Dilekçe ile başvurunuz. 

Seyahat giderleri harcamaları için aşağıdaki bilgilendirme notunu okuyunuz

 

 SEYAHAT GİDERLERİ BİLGİLENDİRME NOTU

 

ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, BU SEYAHATLERE,

 

33/a ile Üniversitemize atanan ÖYP araştırma görevlisinin, kadrosunun bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve  Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı;

 

 35/b ile Üniversitemize atanan ÖYP araştırma görevlisinin, kadrosunun bulunduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve  Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün görevlendirme onayı alınarak katılabilir.

ÖYP Araştırma Görevlilerinin, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamaların 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre mevcut bütçesi dahilinde ;ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi, Enstitü Yönetim Kurulu ararı/Fakülte Yönetim Kurlu kararı ve Rektörlük onay yazısında “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye, katılım ücreti, konaklama ücretinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

 

Kısa süreli bu seyahatlerden, Danışmanlığını yaptığı ÖYP araştırma görevlisinin alanı/tez çalışması ile ilintili olmak üzere ve birlikte gidilmesi koşuluyla Danışmanı da faydalanabilir.  ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanına da yurtiçi ve yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacağı kısa süreli seyahatlere ilişkin harcamalarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre (Danışmanı olduğu ÖYP araştırma görevlisinin mevcut bütçesi dâhilinde) ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep dilekçesi ile birlikte, ilgili ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı olduğuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.  Bunun yanı sıra Danışmanın görevlendirme talep dilekçesi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında da “yolluk (yurtiçinde uçak ile gidilecek ise alınan karar ve onayda uçak ile ibaresi olmalı), yevmiye ve katılım ücretinin Danışmanı olduğu ÖYP Arş.Gör.........'nın ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesi yer alacaktır.

 

HARCAMA BELGELERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Görevlendirmeye ilişkin iki adet “Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (YKK) ve Rektörlük Onayı”nın Enstitü/Fakülte tarafından “ASLI GİBİDİR” onayı alınarak Koordinatörlüğümüze üst yazı ile bildirilmelidir.

1.Taksi fişleri

Kullanılan taksilerin beyandaki doğruluğunun kanıtı açısından taksi fişi alınması zorunludur. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre; “taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dâhilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanması gerekir.” ifadesi yer almaktadır. İkametgah veya görev yeri ile otogar veya havaalanı arası hareket için kullanılabilmektedir. Taksi fişi üzerinde Hareket yeri ve Varış yeri belirtilmelidir.

  Yolluk bildirim formuna(indirmek için tıklayınız) linkten ulaşabilirsiniz. Yolluk bildirim formu;  görevlendirilme ile seyehat eden kişinin harcamalarına dair kendi beyanıdır.

                    Yolluk Bildirim Formunda;

  •          Otogar/Havaalanı-İkametgah
  •          İkametgah-otogar/Havaalanı  olarak belirtilmelidir.

 

2. Otobüs biletleri

Yurtiçinde -görevlendirmede “uçak ile” ifadesi yer almadıkça- otobüsle ulaşım esastır.

 3. Uçak biletleri

Fatura veya havayolu şirketi tarafından antetli kağıtlarına basılmış kaşeli imzalı bilet veya elektronik bilet ödeme için gereklidir. Elektronik Biletler havayolu şirketi tarafından kaşeli ve imzalı olmalıdır. Üzerinde “Elektronik Bilet Bilgisi” yazan çıktılar ve e-mail çıktıları elektronik bilet değildir ve fatura yerine geçmezler.  Uçak Bilet çıktılarında “Bu belge 334 sayılı  Vergi Usul Kanunu (VUK)  genel tebliği  uyarınca fatura yerine geçer” ibaresinin bulunmasına dikkat edilecektir.

 4. Gündelik/yevmiye

Harcırah Kanunu gereğince; yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (2014 H Cetveli)

 5. Kongre katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin fatura

Banka dekontu veya internet bankacılığı dekont çıktısı ödeme için yeterli değildir.

Bu nedenle, fatura temini önem arz etmektedir. Söz konusu faturada kaşe-imza  mutlaka bulunmalı, kişi ad- soyad, Üniversite  adı yazdırılmalıdır.. Ancak, konaklama gideri ve katılım bedeline ilişkin tutarlar tek fatura ile talep edilecekse, her bir gidere ait tutarın fatura üzerinde ayrı ayrı görünmesi istenmektedir. (Konaklama için ne kadar ödendi, katılım bedeli olarak ne kadar ödendi?)

 6. Konaklama giderine ilişkin fatura

Söz konusu faturada; ad-soyad,Üniversite adı,  konaklanan gün sayısı ve tarihler, kaşe-imza mutlaka bulunmalıdır. Konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça fatura ödenmez. Fatura bulunduğunda ise; günlük yevmiyenin %50 artırımlı olarak hesaplanan tutarı gece yatacak yer temini için ayrıca ödenir.

Örneğin;2014 yılı için gündelik 30TL ise, bir gece yatacak yer temini için ödenecek tutar;30TLx%50=45TL'yi aşamaz.Fatura tutarı daha fazla olsa dahi görevlendirme kapsamındaki ve faturası bulunan her bir gece için 45TL ödenir.                                                                      

7. Katılınan kurs/toplantı/seminer/kongre vb.ne iştirak edildiğine ilişkin belge

Katılım belgesi veya sertifikanın, “ASLI GİBİDİR” onaylı nüshası gereklidir.  Söz konusu onay, bağlı oldukları birim tarafından (fakülte veya enstitü sekreterliği tarafından)yapılabilmekte olup “ASLI GİBİDİR” onayı için sertifikanın aslının sunulması gerekmektedir.

 

Önemli: Yurtdışı geçici görev yolluklarına ilişkin ödemelerde; aslı yabancı dilde hazır bulunan tüm makbuz/fatura/sertifika vb. belgelerin beyan sahibi tarafından Türkçe tercümesinin yapılması gereklidir. (Tercümesi tarafımca yapılmıştır. Ad/Soyad İmza)


Ekleme tarihi: 20-12-2018 06:00:24