İletişim Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

OYP'li Araştırma Görevlileri

  ÖYP Araştırma Görevlilerimiz
S.No   Adı Soyadı Bağlı Olduğu Birim Bölümü Anabilim dalı Lisansüstü Eğitim
Kademesi
1 Araş Gör Gülizar AYDOĞDU Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji  Genel Biyoloji Doktora
2 Araş Gör Burçin SAYGILI Fen Edebiyat Fakültesi   Biyoloji   Moleküler Biyoloji  Doktora
3 Araş Gör Ulaş YAMANCI Fen Edebiyat Fakültesi  Matematik Geometri Doktora
4 Araş Gör İrem EROĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Topoloji Yükseklisans/Doktora
5 Araş Gör Esra ÖZTÜRK Fen Edebiat Fakültesi Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doktora
6 Araş Gör Hayriye DURKAYA Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doktora
7 Araş Gör Mustafa DERE Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doktora
8 Araş Gör Emine ÇAKIR Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doktora
9 Araş Gör Murat ÖZKAN Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Genel Türk Tarihi Doktora
10 Araş Gör Gülşen ÖZBEK Fen Edebiyat Fakültesi  Tarih Ortaçağ Tarihi Doktora
11 Araş Gör Halim KILIÇ Fen Edebiyat Fakültesi  Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora
12 Araş Gör Emrah ATASOY Fen Edebiyat Fakültesi  Yabancı Diller İngiliz Dili ve Edebiyatı Yükseklisans/Doktora
13 Araş Gör Saniye SÖYLEMEZ Fen Edebiyat Fakültesi  Kimya Fizokimya Doktora
14 Araş Gör Metin GENÇTEN Fen Edebiyat Fakültesi  Kimya Analitik Doktora
15 Araş Gör Adem TÜRKMEN Fen Edebiyat Fakültesi  Fizik Genel Fizik Yükseklisans/Doktora
16 Araş Gör Savaş BİROL Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doktora
17 Araş Gör Pelin BİNTAŞ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Psikoloji Yükseklisans
18 Araş Gör Özlem ERTAN Fen Edebiyat Fakültesi  Psikoloji Psikoloji Yükseklisans
19 Araş Gör Canan ERDUGAN Fen Edebiyat Fakültesi  Psikoloji Sosyal Psikoloji Yükseklisans
20            
21 Araş Gör Özgüç YETER Fen Edebiyat Fakültesi  Felsefe Sistemik Felsefe ve Mantık Yükseklisans
22 Araş Gör Seçkin EVCİM Fen Edebiyat Fakültesi  Sanat Tarihi Bizans Sanatı Doktora
23 Araş Gör Gülhanım BİHTER Fen Edebiyat Fakültesi  Yabancı Diller Rus Dili ve Edebiyatı Yükseklisans
24 Araş Gör Fatih İKİZ Fen Edebiyat Fakültesi  Yanacı Dillr Mütercim Tercumanlık Yükseklisans
25 Araş Gör Nihal TUTAL Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi Yüksek Lisans
26 Araş Gör Havva Ayça ALAN Eğitim Fakültesi  İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans
27 Araş Gör Mustafa Alperen KURŞUNCU Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi Yükseklisans
28 Araş Gör İbrahim KARAGÖL Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi Yükseklisans
29 Araş Gör Emel DURMAZ Eğitim Fakültesi  İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yükseklisans
30 Araş Gör Gülşah AVCI Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim Üstün Zekalılar Eğitimi Yüksek Lisans
31 Araş Gör Emrullah Yasin ÇİFTÇİ Eğitim Fakültesi  Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili ve Eğitimi Yüksek Lisans
32 Araş Gör Ezgi TOZAK Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim İşitme Engelliler -
33 Araş Gör Nilüfer ALTUN Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim Zihin Engelliler Yüksek Lisans
34 Araş Gör Ömer Faruk TAMUL Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim Üstün Zekalılar Eğitimi -
35 Araş Gör Sevgi YILDIZ Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi Doktora
36 Araş Gör Nagihan BAŞ Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim İşitme Engelliler Yüksek Lisans
37 Araş Gör Ahsen SİVRİKAYA Eğitim Fakültesi  Özel Eğitim Zihin Engelliler  
38 Araş Gör İlker ŞAHİNOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doktora
39 Araş Gör Yasemin HANCIOĞLU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Ticaret hukuku Doktora
40 Araş Gör Mert ÖNCEL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Muhasebe ve Finansman Doktora
41 Araş Gör Erol TEKİN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Kooperatifçilik Bütünleşik Doktora
42 Araş Gör Çiğdem GÖRGÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Kamu Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
43 Araş Gör Tahsin Perçin BATUM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora
44 Araş Gör Betül SOLMAZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Doktora
45 Araş Gör Işın KORTAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat İktisat Teorisi Bütünleşik Doktora
46 Araş Gör Murat GÖK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans
47 Araş Gör Emre TEKİNKAYA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Yüksek Lisans
48 Araş Gör Asena Kamer USLUADAM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Yüksek Lisans
49 Araş Gör Betül BALABAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İktisat İktisat Politikası Yüksek Lisans
50 Araş Gör Güliz BOYRAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Garafik ve Tasarım Garafik Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans
51 Araş Gör Burak Yavuz YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Anasanat dalı Doktora
52 Araş Gör Gülay DOĞAN  Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Fotoğraf Anasanat Dalı Yüksek Lisans
53 Araş Gör Çağrı YILMAZ  Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve televizyon Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans
54 Araş Gör Can ATEŞ GÜNEŞ  Güzel Sanatlar Fakültesi Garafik ve Tasarım Garafik Tasarım Anasanat Dalı Lisans
55 Araş Gör Ahmet Emin BÜLBÜL  Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve televizyon Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans
56 Araş Gör Fevziye ÖZER  Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Seramik Yüksek Lisans
57 Araş Gör Kevser AKÇIL  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Resim Anasanat dalı Yüksek Lisans
58 Araş Gör Yılmaz UÇAR Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Su Ürünleri İşletme ABD Doktora
59 Araş Gör Ali Yasin KAYA Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD Doktora
60 Araş Gör Ender YALÇIN Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ABD Doktora
61 Araş Gör Murat ÖZDEMİR Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ABD Doktora
62 Araş Gör Görkem BENEK Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Makineleri ABD Doktora
63 Araş Gör Mehmet Salih KARAALİOĞLU Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Hidrodinamiği ABD Yüksek Lisans
64 Araş Gör Akile Neşe HALİLBEŞE Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD Yüksek Lisans
65 Araş Gör Çağatay KANDEMİR Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ABD Yüksek Lisans
66 Araş Gör Cemile SOLAK Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Denizİşletmeleri Yönetimi Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimii ABD Yüksek Lisans
67 Araş Gör Kemal AKBAYIRLI Fatsa Denizbilimleri Fakültesi Denizİşletmeleri Yönetimi Denizcilik Ekonomisi ABD Yüksek Lisans
68 Araş Gör Yusuf ÇETİNKAYA Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Müzik Piyano Arp Gitar Anasanat Dalı Doktora
69 Araş Gör Bahar SARIBOĞA Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Müzik Piyano Arp Gitar Anasanat Dalı Doktora
70 Araş Gör Sevilay KALAY Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Müzik Yaylı Sazlar Anasanat Dalı Doktora
71 Araş Gör Özge ŞEN Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Geleneksel Türk Müziği Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı Doktora
72 Araş Gör Gonca GÖRSEV Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Müzik Yaylı Sazlar Anasanat Dalı Yüksek Lisans
73 Araş Gör Hasan İrfan BUZCU Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Sahne Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Doktora
74 Araş Gör Merve Şule ÇAYCI Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Geleneksel Türk Müziği Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Yüksek Lisans
75 Araş Gör Gülden ATEŞ Müzük ve Sahne Sanatları Fakülesi Tiyatro Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans
76 Araş Gör Süleyman KUTALMIŞ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doktora
77 Araş Gör Yasin YAŞA Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doktora
78 Araş Gör Murat CORTCU Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Doktora
79 Araş Gör Recep TÜRKMEN Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doktora
80 Araş Gör Şeyda YILMAZ Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD. Yüksek Lisans
81 Araş Gör Ayşe ARICIOĞLU Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği AD Dil Eğitimi
82 Araş Gör Emine KOCAYİĞİT Sağlık Yüksekokulu Besleme ve Diyabetik Besleme ve Diyabetik AD Yüksek Lisans
83 Araş Gör Burçin IRMAK Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Cerrahi Hastalıkları ve Hemşireliği AD Yüksek Lisans
84 Araş Gör Mehtap GÜMÜŞAY Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Kadın Doğum Hastalıkları ve Hemşireliği AD Yüksek Lisans
85 Araş Gör Yasemin KALKAN Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik İç  Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans
86 Araş Gör Hanife BALIK Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Esasları AD Yüksek Lisans
87 Araş Gör Seray AKALIN Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Besleme ve Diyabetik AD Lisans 
88 Araş Gör Duygu MATARACI Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Besleme ve Diyabetik AD Yüksek Lisans
89 Araş Gör Yağmur TÜRKMEN Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji Yüksek Lisans
90 Araş Gör Muhibe Aslı ALP Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans
91 Araş Gör Emine PATAN Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Mimarlığı Doktora
92 Araş Gör Selahattin AYGÜN Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme Doktora
93 Araş Gör Ayşe Özge ŞİMŞEK Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bitki Besleme Yüksek Lisans
94  Araş Gör  Sena IŞIKGİL  Fen Edebiyat Fakültesi  Felsefe  Felsefe Tarihi

 Yüksek Lisans 

95    Araş Gör  Büşra SERTEL
 Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim  Üstün Zekalılar Eğitimi

 Yüksek Lisans 

96   Araş Gör  Gamze KAYACAN  Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim  Üstün Zekalılar Eğitimi

 Yüksek Lisans 

97   Araş Gör  Mahire KILIÇ  Eğitim Fakültesi   Özel Eğitim  İşitme Engelliler

 Yüksek Lisans 

           

  T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00